Om gården

Velkommen til gards!

Du har nå funnet veien til Skjerabakkens blogg. Her vil vi dele våre oppturer og nedturer av gårdslivet, om omlegging og videre drift av en  økologisk gård og andre småting som vi ellers vil dele med dere.

Skjerabakken
Husbonden, som er minst i en flokk på tre overtok gården i 2010. Driften, sau, var da avviklet, mens jordene var forpaktet bort til naboen.Vi overtok gården i 2010 og sauen tok sakte men sikkert større plass og vi har i dag 75 vinterfora sau av rasene NKS, spælsau og dalsau.
Hver sommer følger vi flokken opp i Brokkeheia, både fordi vi mener at et beite kun bestående av fjellvekster gir en overlegen smak, men også for å unngå snylteangrep som innvollsorm og flott.

Våren -14 flyttet grisene inn, 4 på tidspunktet. 2 kastrater ble sendt til slakt, mens purkene Dotti og Frøydis ble igjen. I november -14 kom også Hårek til, en hvit råne av rasen Mangalitsa. Vi har store forventninger til hans fremtidige avkom.

Ellers finnes det kaniner, ender, høner, gjess og kalkuner på gården. Disse er hovedsaklig for eget bruk, men vi selger til tider egg.

Kommentarer