Griser

Vi har per dags dato kun en kjønnsmoden purke av type rosa slaktegris.
Den norske edelgrisen, har et fardyr som er 100% Duroc, mens mordyret er en såkalt LY- hybrid, en blanding av Landsvin og Yorkshire.

Frøydis med Dotti (avlivet) i bakgrunnen.

November 2014 flyttet Hårek inn på Skjerabakken, en mangalitsa (ullgris) råne, som nå går sammen med purkene. Målet er å avle frem en mer robust og velsmakende gris, med mer fett og saktere tilvekst.
Vi håper på vår første mangalitsa hybrid våren-16.
Hårek uten "ull", den slippes nemlig sommerstid.


Grisene har til en hver tid fri tilgang til 20 mål beite. Beitet har en fin balanse mellom eng og bratt terreng, med elv som skiller beitet fra hovedveien og skog som blant annet produserer eik- og hasselnøtter.
Grisen har også behov for en tørr og trekkfri soveplass, til det formålet tilbyr vi dem fritt valg mellom en luftig og lys rundbuehall og en mørkere sommerhytte. Begge hus har en dyp madrass av halm.
Kommentarer